Najstarszy polski artystyczny zespół na Ukrainie – POLSKI TEATR LUDOWY WE LWOWIE – działający przy Lwowskim Obwodowym Domu Nauczyciela, w dniu 30 października br. obchodzi 55-lecie pracy twórczej. Założony w 1958 roku przez nauczyciela-polonistę Piotra Hausvatera. W ciągu tych lat pracy promował polską literaturę teatralną, a także światową dramaturgię, w tym oczywiście ukraińską i rosyjską. W 1969 roku został odznaczony przez Ministerstwo Kultury ówczesnego Związku Radzieckiego za realizację „Wesela” […]