Droga krzyżowa ks. A. Woźnego 

Przygotowanie do sakramentu pokuty

Wstęp (przed ołtarzem)
Panie Jezu, razem z Tobą pragnę przejść tę Drogę Krzyżową.
Wyznaję, że we wszystkim, co dla mnie uczyniłeś, znajdują się tajemnice, których nie potrafię zgłębić.
Dlatego proszę Ducha Świętego, żeby mi dał poznać to, co dla mej duszy jest potrzebne.
O Maryjo, która cierpiałaś ze swym Synem, pomóż mi, proszę, przyjąć tę łaskę, której dzisiaj Pan Jezus chce mi udzielić.

Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Pan Jezus pozwolił się sądzić, byśmy także poddali
się spra­wiedliwemu sądowi. Każdy czyn człowieka
będzie osądzony. Ten sąd ma się odbyć w spowiedzi.
Kapłan ma mnie osądzić. Czy dotychczas rzeczywi­ście
pragnąłem być osądzony w spowiedzi świętej?
Panie Jezu, proszę bym z właściwym nastawieniem
przystępo­wał do spowiedzi świętej i został
osądzony już teraz, dzięki cze­mu uniknę
ostatecznego wyroku potępiającego.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Pan Jezus przyjmuje na swe ramiona ciężkie
drzewo krzyża – ja mam przyjąć na siebie
pokutę, którą wyznaczył mi kapłan przy
spowiedzi świętej. Jak dotąd przyjmowałem
pokutę? Czy rzeczywiście chciałem ją otrzymać?
A może pokuta nie była adekwatna do moich win?
Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie te wypadki,
kiedy lekceważyłem pokutę, odkładałem ją,
może zapominałem o niej i tak straciłem Twoją łaskę.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja III
Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Był to upadek spowodowany brakiem sił fizycznych.
Poważniejsze są jednak wszystkie upadki moralne,
wszystkie grzechy, czyli świadome przekroczenie
przykazań Bożych. Może już nieraz odprawiłem
spowiedź, nawet dobrą, odprawiłem poku­tę,
a potem wróciłem do „starych” grzechów?
Proszę Cię, Jezu, o cierpliwość dla mnie
i z wielkiego Twego mi­łosierdzia o udzielenie
mi łaski lepszej spowiedzi i lepszej pokuty.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Matka Boża rozumiała potrzebę pokuty, potrzebę
ofiary. I taką ofiarę złożyła. Wysiłki nasze
zmierzające do tego, żebyśmy się poprawili,
będą zawsze nieskuteczne, jeżeli nie poprosimy
o pomoc Matkę Najświętszą, jeżeli nie będziemy
z Nią zjednoczeni. Matko Boża, proszę Cię,
pomóż mi odprawić dobrą spowiedź. Chcę być wierny
swoim postanowieniom, chcę żałować za grzechy z miłości
do Pana Jezusa. Pragnę naprawdę stać się Twoim dzieckiem.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Szymon został zmuszony do tego,
aby pomógł Panu Jezusowi nieść
krzyż. Jeżeli zauważyłem, że moje
spowiedzi są nieskuteczne, że wracam
do grzechów, to dlatego, że nie chciałem
niejako pomóc Panu Jezusowi, że się ociągałem,
żeby zrobić coś dobrego dla bliźnich. Zawsze
powinna nam towarzyszyć myśl, w jaki sposób
możemy pomóc drugiemu człowiekowi.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja VI
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Weronika niewielką wprawdzie przyniosła ulgę
Panu Jezusowi, zdobyła się jednak na odwagę, by
otrzeć Mu twarz swoją chustą. Okazała Mu współczucie.
Nasza miłość jest często egoistyczna. Nawet wtedy,
kiedy myślimy, że miłujemy Boga, najczęściej myślimy
tylko o sobie. Uwolnimy się częściowo od tego,
jeśli okażemy współczucie bliźnim. Panie Jezu, proszę Cię,
przyjmij moje współczucie, że tak wielu ludzi odwraca
się od Ciebie i nie chce przyjąć Twojej łaski.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja VII
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Upadki Pana Jezusa pod ciężarem krzyża wynagradzały
Bogu za nasze upadki moralne. Upadki moralne, mimo
naszych spowiedzi, spowodowane są wewnętrzną pychą,
tym, że ciągle uważamy się za nie najgorszych, a to jest
okłamywaniem samych siebie. Pan Jezus miłuje prawdę,
dlatego pozwala na upadki moralne, abyśmy mogli się
przekonać, kim rzeczywiście jesteśmy. Panie Jezu, dziękuję Ci,
że przez mój upadek, przez grzech przekonałem się, kim jestem.
Ustrzeż mnie od rozgoryczenia i spraw, bym żałował z miłości do Ciebie.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!
(Ewangelia św. Łukasza 23,28) – powiedział Pan Jezus do niewiast jerozolimskich.
Pan Jezus nie odrzuca współczucia, ale chce, żebyśmy patrzyli
przede wszystkim na siebie i na nasze winy, a nie na winy innych
ludzi. Może dlatego moje spowiedzi nie były takie skuteczne i nie
nawróciłem się po nich, bo zamiast żałować za moje grzechy,
pocieszałem się, że inni też tak postępują, że wcale nie są lepsi ode mnie.
Przepraszam i dziękuję Ci Panie Jezu, że dałeś mi to zauważyć i proszę,
pomóż mi, żebym odtąd patrzył tylko na moje winy i za nie żałował.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja IX
Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Być może był taki okres w moim życiu,
że mniej grzeszyłem, a później wszystko
zaczęło się od nowa. Teraz jest jeszcze gorzej,
ponieważ nie umiem nawet zrobić postanowienia
poprawy. Panie Jezu, proszę, bym się opamiętał i
już więcej nie wracał do dawnych grzechów.
Któryś za nas cierpiał rany…
 

 

 
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Moglibyśmy to obnażenie Ciała Pana Jezusa
porównać z obnażeniem człowieka pod względem
moralnym. Jak bardzo chcemy ukryć nasze wady i
grzechy! Jak nieraz trudno przyznać się nam do nich
nawet przed sobą. Może to, że ktoś inny dowie się o
naszych grzechach, jest nam potrzebne do powstania
z nich? Może to potrafi nas ustrzec przed zakorzenieniem
się grzechu? Panie Jezu, jeśli taka będzie droga
mojego nawrócenia, proszę spraw to.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Trudno jest patrzeć na obraz przedstawiający
przybicie Pana Jezusa do krzyża. Trudno jest
wyobrazić sobie Jego cierpienia i śmierć w
poniżeniu. Panie Jezu, daj mi, proszę, cząstkę
tych cierpień, które za mnie przyjąłeś,
pozwalając się przybić do krzyża. Spraw, by
one doprowadziły do przemiany mojego serca.
Któryś za nas cierpiał rany…
 

 

Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Jego konanie powinno
wzruszyć nawet najbardziej twardego człowieka. Jej
przyczyną jest grzech każdego z nas, popełniony świadomie i
dobrowolnie. Pan Jezus tak bardzo miłuje każdego z nas, że
nawet gdyby tylko jeden człowiek zgrzeszył, wydałby się na śmierć
za niego, by wysłużyć mu odpuszczenie grzechów i umożliwić zbawienie.
Panie Jezu, daj mi poznać cząstkę Twej niezgłębionej miłości do człowieka,
która sprawiła, że za nas wydałeś się na śmierć. Pomóż mi zrozumieć,
że ta śmierć odbywa się stale w sposób mistyczny na ołtarzach świata.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja XIII
Pan Jezus zdjęty z krzyża

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Matka Boża stała pod krzyżem do końca.
Zapewne jest to jedyny człowiek, który kochał Pana Boga
tak, jak powinien być On kochany. Dlatego cierpienia Jej Syna
były dla Niej trudniejsze do zniesienia niż własne. Powodem
moich grzechów jest często jakieś przywiązanie, to, że jakąś
rzecz czy jakiegoś człowieka kocham bardziej niż Boga.
Matko Najświętsza, spraw, proszę, bym wyzbył się takich
przywiązań, które przeszkadzają mi kochać Pana Jezusa i
dla Niego wyrzekł się wszystkiego, co prowadzi do grzechu.
Któryś za nas cierpiał rany…

 
Stacja XIV
Pan Jezus złożony w grobie

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste…
Grób jest czymś, co najlepiej uświadamia nam,
że wszystko będziemy musieli kiedyś opuścić,
wszystko zostawić. Im szybciej potrafimy wyrzec
się tego, co nas od Boga odciąga, tym prędzej
będziemy wolni i szczęśliwi. Panie Jezu, jesteśmy
bardzo słabi i nieraz potrzebujemy umocnienia.
Ufamy, że nam go ze swego miłosierdzia udzielisz.
Któryś za nas cierpiał rany…
 

 
Zakończenie
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wszystkie łaski, których mi udzieliłeś.
Proszę Cię o dobrą spowiedź, nie tylko dla siebie, ale dla tych, którzy już dawno u spowiedzi nie byli.
Okaż im Twoje miłosierdzie, abyśmy wszyscy mogli radować się w wieczności.