„Ci zaś, którzy przystępują so sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)


Porządek sprawowania sakramentu Pokuty i Pojednania w naszym Sanktuarium:

W niedzielę i święta: podczas każdej Mszy świętej.

W dni powszednie:
30 min. przed każdą Mszą świętą
podczas każdej Mszy Świętej
w środę poprzedzającą I piątek miesiąca
od 16.00 (czas zimowy)
od 17.00 (czas letni)
w czwartek poprzedzający I piątek miesiąca
od 16.00 (czas zimowy)
od 17.00 (czas letni)
w I piątek miesiąca
od 15.30 (czas zimowy)
od 16.30 (czas letni)

W terminach podanych przez księdza proboszcza w ramach ogłoszeń duszpasterskich:
przed Uroczystością Wszystkich Świętych
przed Świętami Bożego Narodzenia
przed Świętami Wielkanocnymi
przed odpustami parafialnymi
przed każdym pogrzebem (w czasie trwania różańca za zmarłych)