Z TWOICH OFIAR I DATKÓW UTRZYMUJE SIĘ KOŚCIÓŁ - czytaj więcej...

1. Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.

2. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia.

3. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.

4. Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem [dzieje się] według przykazania.

5. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.

6. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.

7. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich!

8. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!

9. Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności!

10. Ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca i siedemkroć razy więcej odda tobie.

MĄDROŚĆ SYRACHA (Syr.35,1-10)

 

Renowacja kaplicy M.B. Częstochowskiej 2021
W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej są prowadzone prace konserwatorskie z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polski. Odsłonięto kilka warstw malowideł pochodzących z różnej epoki. Oto są wyniki pracy konserwatorskiej. W bieżącym roku rozpoczęto już ciąg dalszy prac, które w tym sezonie mają być zfinalizowane. Po renowacji kaplica będzie służyć jako miejsce wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zamówione są kraty zabezpieczeniowe do wejścia kaplicy, w stylu krat umieszczonych na oknach.

   Zobacz więcej zdjęć…

 
 

Renowacja kaplicy M.B. Częstochowskiej
W 2020 r. zakończył się już trzeci etap prac konserwatorskich przy najstarszej odkrytej dekoracji malarskiej w naszym kościele. Do tej pory udało się wykonać badania konserwatorskie, odsłonić iluzjonistyczne XIXw. malowidła w kaplicy M.B. Częstochowskiej, wykonać skomplikowaną konserwację techniczną malowideł oraz zacząć konserwację estetyczną. Konserwacja ta ma przywrócić dekoracji jej pierwotny charakter. Wszystkie prace realizowane są dzięki wsparciu finansowemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

   Zobacz więcej zdjęć…

 
 

Dostaliśmy propozycję odnowienia zegara na wieży kościoła św.Katarzyny w Mościskach…
Prosimy o przysyłanie do nas opinii na ten temat…

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Do zapoznania się, o co chodzi? Czytaj więcej…
 
 

В Клайпеде освящен новый орган (artykuł)
Czytaj więcej…

P.S. Organy w Mościskiej Parafii również wymagają konserwacji, remontu, a jeszcze bardziej ludzi dobrej woli, którzy poprą sfinansowanie kosztownej inwestycji. A że taka możliwość istnieje, między innymi dowodzi wiadomość z Litwy, umieszczona w wiadomościach Radia Watykańskiego.