Pielgrzymka ma charakter pokutno-religijny. Warto mieć intencję-sprawę w jakiej ofiaruję trudy, niedogodności i radość pielgrzymowania. Intencja może być osobna na każdy dzień, a nawet odcinek pielgrzymowania. W pierwszym i drugim dniu pielgrzymowania będzie nowenna złączona z modlitwą różańcową. Można sobie przygotować na kartce krótką prośbę, a wszyscy będziemy się modlić w tej sprawie. Tak jak całe nasze życie, czy religijne wydarzenia, celem pielgrzymki jest doprowadzenie nas do osobistego […]