Dar parafian z Mościskiej Parafii dla biskupa Mieczysława Mokrzyckiego
Dar parafian z Mościskiej Parafii dla biskupa Mieczysława Mokrzyckiego
Ksiądz Kazimierz Mączyński - Proboszcz w latach 1967-1983
Ksiądz Kazimierz Mączyński – Proboszcz w latach 1967-1983
Ksiądz Kazimierz Mączyński - Proboszcz w latach 1967-1983
Ksiądz Kazimierz Mączyński – Proboszcz w latach 1967-1983

Na zdjęciu z lewa na prawo 1. Ks.Michał Jaworski, 2. Ks.Piotr Sawczak, 3. Ks.Kazimierz Mączyński, 4. Ks.Ludwik Marko, 5. Ks.(biskup tajny) Jan Cieński proboszcz w Złoczowie obecny w Mościskach w 1988 r. na Prymicjach ks.Gerarda Liryk

Misje Święte w Mościskiej Parafii
Pierwszy rząd od lewej: ks. Andrzej Rams, ks. Józef Legowicz, o. Alfons Ziober (brat matki ks. Józefa Legowicza rodem z Rzadkowic), karmelita trzewiczkowy o. Leszek Koszlaga
Drugi rząd od lewej: o. Marcin Karaś (Redemptorysta sybirak z mościskiego klasztoru, aresztowany w 1948 r.), o. Stanisław Kuczyński (Misjonarz redemptorysta), o. Władysław Ziober CSsR, ks. Andrzej Malik

I Komunia Swięta w kościele w Mościskach. Wtedy ze Sądowej Wiszni do I Komunii Swiętej przystąpiło 4 dzieci. Ks.Józef Legowicz z grupą dzie na placu kościelnym. 24.VII.1988 r.
Ślady po I wojnie światowej (mościski rej.)

Zobacz zdjęcia…


Z Pobytu O.Redemptorystów w Samborze i Łanowicach

Z Pobytu O.Redemptorystów w Samborze i Łanowicach

Fotografia przy kościele MB Bolesnej w Rydze

Mościska 09.08.1927 r.
Na zdjęciu:
1. Tablica pamiątkowa ku czci ks. A. Skrobacza i ks. E. Saletnika w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Mościskach.
2. Kanoniczna wizytacja w Mościskach. 09.08.1927.
Od lewej: 1. Ks. Franciszek Rutkowski (25.03.1885 – zginął w Powstaniu Warszawskim w sierpniu 1944) – sekretarz Prymasa. 2. Ks. Kanonik, dziekan mościski – Andrzej Skrobacz. 3. Ks. Kardynał – Prymas August Hlond (05.07.1881 – 22.10.1948). 4. Ks. Biskup przemyski – Anatol Nowak (26.04.1862 – 05.04.1933). 5. Ks. Laska. 6. Ks. La???. 7. Ks. Wojciech Lewkowicz (11.03.1901 – 20.08.1971), ks. Wikary w Mościskach, był jeden rok. 8. Ksiądz, stoi za Ks. Biskupem Nowakiem – możliwe, że to jego sekretarz.
Fotografia jest przechowywana w kościele w Mościskach.