Dane adresowe:
Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 w Mościskach
adres: 81300 Mościska, ul. Sahajdacznoho 9, obwód Lwowski, Ukraina
tel./fax /803234/ 41075
Teresa Teterycz – dyrektor

Inwestycja zrealizowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP (umowa szczegółowa do umowy wieloletniej z dnia 30.04.1997 zawarta w dniu 07.05.1999r., umowy z dn. 24.03.2000, 15.05.2001, oraz 08.04.2002).

Mościska są miasteczkiem położonym na Ukrainie, ok. 12 kilometrów od granicy z Polską. Powiat mościski zamieszkuje liczna ludność polskiego pochodzenia, kultywująca narodowe tradycje i posługująca się w życiu codziennym językiem polskim.

Inicjatywa budowy szkoły z nauczaniem w języku polskim powstała w roku 1995 w środowisku miejscowej Polonii, która reprezentowana jest przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Mościskach.
Istniała pilna potrzeba zapewnienia właściwych warunków nauki dla ok. 250 dzieci pochodzenia polskiego, które do tej pory uczyły się w 6 salach lekcyjnych, w starym, zagrzybionym budynku.
Ponieważ starania u miejscowych władz o przydzielenie terenu pod budowę szkoły okazały się nieskuteczne, w roku 2000 zakupiono na własność Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mościskach budynek po byłych koszarach wojskowych (wzniesiony w 1939 r.) w celu jego adaptacji na potrzeby szkoły.

Dane obiektu i zakres inwestycji:

  • liczba uczniów: 240;
  • powierzchnia: 3 353 m2;
  • kubatura: 11 928 m3;
  • sale lekcyjne: 5;

Pracownie przedmiotowe:

biologii, fizyki, matematyki, chemii, geografii, historii, językowe (2), informatyki, zajęć technicznych (dziewcząt i chłopców);

  • sala gimnastyczna o powierzchni 197 m2;
  • boisko o powierzchni 532 m2;
  • teren rekreacyjny 1134 m2;
  • wyposażenie: meble, sprzęt szkolny, sprzęt instalacyjny i kuchenny.

Projekt:

Biuro Projektów „Arkada” we Lwowie (umowa nr 3/INW/2001).
Wykonawca: Budimex S.A. (przetarg z dnia 28.06.2001)
Rozpoczęcie budowy: 15.10.2001
Zakończenie budowy: 16.08.2002
Odbiór państwowy: 20.08.2002
Odbiór techniczny: 27.08.2002

Koszt inwestycji:

(projekt, roboty budowlane, wyposażenie) – 5 121 955 zł.

Obiekt jest własnością Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Mościskach. Umową użyczenia z dnia 02.09.2002 został przekazany (wraz z wyposażeniem w meble i sprzęty szkolne) w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Wydziałowi Oświaty Mościskiej Rejonowej Państwowej Administracji.

Uroczyste otwarcie, wraz z poświęceniem szkoły, odbyło się 02.09.2002 r. Udział wzięli: Senator Tadeusz Rzemykowski, przewodniczący Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą, Konsul Generalny we Lwowie Krzysztof Sawicki oraz wicekonsul Marek Maluchnik, były Konsul RP we Lwowie Wincenty Dębicki, profesorowie Andrzej Stelmachowski i Jan Mazur oraz Barbara Rud ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; ze strony ukraińskiej Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Myron Jankiw, oraz licznie przybyłe władze miejscowe świeckie i duchowne z księdzem biskupem Leonem Małym. Licznie przybyła miejscowa polonia, członkowie organizacji polonijnych na Ukrainie, uczniowie i mieszkańcy Mościsk i okolic.

Galeria zdjęć

Informacje pobrane –  Kliknij tutaj…

 

(30.01.2016) STUDNIÓWKA  Czytaj więcej…