Wielkim propagatorem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy i szerzeniu Nabożeństwa Nieustającej Pomocy w Polsce był O. Stanisław Szczurek urodzony w Mościskach.
Dla Mościsk opatrznościową postacią przywrócenia zrujnowanemu kościołowi Św. Katarzyny dawnej świetności i wyniesieniu go do godności Sanktuarium Maryjnego stał się O.Władysław Ziober ur. 3.08.1924 r. w Mościskach (Rzadkowice).

Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1953 r. Po powrocie do Mościsk w 1990 r. przyczynił się do odzyskania kościoła i jego odbudowy oraz do powrotu ikony z Polski. Jak niegdyś Sługa Boży Bernard Lubieński przywiózł ikonę Matki Bożej z Rzymu, tak też tę ikonę na nowo przywiózł do Mościsk i rozkrzewił jej kult O. Władysław Ziober CSsR. Jego misją stał się powrót cennych figur św. Alfonsa i św. Katarzyny, Piety, stacji Drogi Krzyżowej, tabernakulum.
Stało się to dzięki zapobiegliwości i ciągłym staraniom tego gorliwego kapłana o wielkim szacunku i autorytecie wśród kapłanów i wiernych, cieszących się wielkim uznaniem u ks. Kardynała Mariana Jaworskiego.