Monthly Archives: Sierpień 2021

Zapraszamy na Misje

Św. Roch – patron od chorób zakaźnych

Litania do Świętego Rocha

Patronem od chorób zaraźliwych jest św. Roch, pielgrzym-samarytanin, którego wspomnienie obchodzi Kościół 16 sierpnia. Módlmy się o oddalenie epidemii Covid 19.

W dawnych stuleciach zarazy pustoszyły miasta i wsie w całej Europie, niosąc ludziom śmierć w wielkich męczarniach. Zaraźliwe choroby – dżuma, cholera w zastraszający sposób okrywały liczne kraje żałobą, nawiedzając wielekroć w […]

Back to Top