Monthly Archives: Marzec 2021

Niedziela Palmowa

Zapraszamy

Про Боже Милосердя

Jezus – Miłość i Miłosierdzie, iskra, która przemienia świat…

Ісус ‐ Любов і Милосердя, іскра, що перемінює світ…
Кожний день Бог роздає Своє Милосердя всім бажаючим БЕЗКОШТОВНО, лише потрібно сказати „Ісусе Довіряю Тобі”… І вам точно не відкажуть…

Apostoł Bożego Miłosierdzia / The Apostle of Divine Mercy

(…) Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar miłosierdzia Bożego i za beatyfikacje ks. Michała Sopoćki. Za pośrednictwem s. Faustyny Jezus przekazał ten dar całej ludzkości, a ks. Michałowi zlecił, aby o tym darze mówił aż po krańce świata. To zalecenie stało się dla niego misją jego życia. Sam żył miłosierdziem i je propagował, pisał o nim rozważania i medytacje, głosił je w swoich homiliach i kazaniach, zgłębiał miłosierdzie […]

Back to Top