Monthly Archives: Wrzesień 2020

(26.06.2001) Wizyta Ojca św. Jana Pawła II na Ukrainie

Dożynki w Krysowicach 2020

Kalwaria Zebrzydowska. Pogrzeb kard. Mariana Jaworskiego

Czytaj więcej …

Papież Franciszek o śp. kard. Marianie Jaworskim

„Zapisał się jako człowiek niezwykle prawy, szczery, odważny, a przede wszystkim miłujący Kościół. Pozostawił po sobie godne świadectwo gorliwości kapłańskiej, erudycji, wierności Ewangelii i odpowiedzialności za wspólnotę wierzących” – napisał Ojciec Święty w telegramie kondolencyjnym wystosowanym po śmierci kard. Mariana Jaworskiego na ręce metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza kardynała Mariana Jaworskiego. Jednoczę się w modlitwie żałobnej z Księdzem Arcybiskupem i wszystkimi wiernymi […]

Back to Top