Monthly Archives: Październik 2015

Pomoc od darczyńców dla mościskiej parafii

Zobacz zdjęcia…

Sprawiedliwość Boża

W Księdze Syracha czytamy: ”(…) Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje,
hojny dar według swej możności!
10 ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca,
i siedemkroć razy więcej odda tobie.
11 Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty,
ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,
12 ponieważ Pan jest Sędzią,
który nie ma względu na osoby. (…)”
Syr.35,10-12.
[…]

(20.09.2015) Spektakl AS – Puchar Sumienia

Na Synodzie Biskupów – o Rodzinie

Abp Stankiewicz: Komunia dla rozwodników aktem niesprawiedliwości

„Dopuszczenie do Komunii osób żyjących w nowych związkach będzie aktem niesprawiedliwości wobec tych par, które walczą o uratowanie swego małżeństwa i które ogromnym wysiłkiem pozostały sobie wierne. Nikt z nas nie jest przeciwny miłosierdziu dla rozwiedzionych, którzy zawarli nowe związki, czy też wobec homoseksualistów. Nie można jednak wypełniać pojęcia miłosierdzia treścią oderwaną od prawdy, sprawiedliwości, żywej Tradycji Kościoła. Tutaj trzeba pogłębienia” […]

Obraz Matki Bożej Smilańskiej

O Maryjo w smilańskim obrazie cudami wsławiona, niech i mnie umacnia Twoja łaska i obrona…

Obraz Matki Bożej, wsławiony cudami, w miasteczku Smiła (diecezja kijowsko-żytomierska) na Ukrainie, od 1783 roku odbierał cześć w kościele parafialnym. Zaginął po zdewastowaniu kościoła, gdy walczono z religią. Wierna kopia wykonana na podstawie opisu zachowanej broszury autorstwa Zenona Fisz Podalica (1856r.) została wykonana w Bydgoszczy przez siostrę klaryskę w 2015 roku.
Obraz został ofiarowany […]

16.10.15 we Lwowie, monodram „Belfer”

Czytaj więcej…

(29.09.2015) Odpust św. Michała, Zakościele

Zobacz zdjęcia…

Back to Top