Upamiętnia wzięcie do nieba Najświętszej Maryi Panny z duszą i ciałem. Dogmat o Wniebowzięciu NMP ogłoszony został przez papieża Piusa XII w 1950 r.

Wniebowzięcie Maryi jest świętem, w którym czcimy Ją, jako Matkę, bo i Chrystus, Jej Syn, Ją uczcił, ale w którym także przeczuwamy zapowiedź naszej wieczności i naszej chwały.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedostatnią tajemnicą Różańca, jest momentem w którym Jezus Chrystus, nie tylko wynosi swoją […]