Z TWOICH OFIAR I DATKÓW UTRZYMUJE SIĘ KOŚCIÓŁ - czytaj więcej...

1. Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.

2. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia.

3. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.

4. Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem [dzieje się] według przykazania.

5. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego.

6. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.

7. Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich!

8. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!

9. Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności!

10. Ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca i siedemkroć razy więcej odda tobie.

MĄDROŚĆ SYRACHA (Syr.35,1-10)

 
Dostaliśmy propozycję odnowienia zegara na wieży kościoła św.Katarzyny w Mościskach…
Prosimy o przysyłanie do nas opinii na ten temat…

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

Do zapoznania się, o co chodzi? Czytaj więcej…
 
 

В Клайпеде освящен новый орган (artykuł)
Czytaj więcej…

P.S. Organy w Mościskiej Parafii również wymagają konserwacji, remontu, a jeszcze bardziej ludzi dobrej woli, którzy poprą sfinansowanie kosztownej inwestycji. A że taka możliwość istnieje, między innymi dowodzi wiadomość z Litwy, umieszczona w wiadomościach Radia Watykańskiego.