Czcigodny Kapłanie, ks. Nazarze,

z okazji nominacji na pierwszą placówkę do Mościsk w imieniu całej wspólnoty parafialnej życzymy prawdziwie duchowego przeżywania Chrystusowego Kapłaństwa. Niech Dobry Bóg obdarza Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego, by wraz z mocą przemiany chleba i wina, dawał Ci moc przemiany ludzkich serc. Niechaj Najświętsza Maryja Panna, Matka wszystkich kapłanów wstawia się za Tobą u Boga prosząc o opiekę na pierwsze lata sprawowania obowiązków wikariusza w mościskiej Parafii pod opieka Patrona św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś wytrwał w powołaniu do końca i jak Najwyższy Kapłan składając siebie w ofierze za lud powierzony Twojej trosce, promieniował świętością życia.

Szczęść Boże!