Zobacz zdjęcia…

Sprawiedliwość Boża

W Księdze Syracha czytamy: ”(…) Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje,
hojny dar według swej możności!
10 ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca,
i siedemkroć razy więcej odda tobie.
11 Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty,
ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,
12 ponieważ Pan jest Sędzią,
który nie ma względu na osoby. (…)”
Syr.35,10-12.

Parafia mościska zyskała od darczyńców pomoc w postaci bruku koło kościoła sanktuaryjnego św. Katarzyny i sześciu okien przywiezionych z Przemyśla od miasta partnerskiego dla kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela.

Modlitwą otaczamy wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców naszej parafii, aby Pan Bóg błogosławił im w życiu. Parafianom wyrażamy wdzięczność za prace przy kościele.

Boże Ojcze, tylko Tyś jest dobry – Źródło wszelkiej dobroci.
Wspomagaj ich i obdarzaj łaską, aby doszli do poznania Ciebie, dobrego Ojca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.