Rzymsko-katolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Mościskach skupiająca wielu Polaków, jest jedną z nielicznych w archidiecezji lwowskiej, która zachowała nieprzerwaną tradycję kościoła lokalnego.

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela posiada odrębną kaplicę poświęconą Matce Bożej Częstochowskiej.
Metropolita lwowski, św. abp Józef Bilczewski, po kradzieży koron Matki Bożej Jasnogórskiej, przyczynił się do tego, by Ojciec Święty, św. Pius X, przekazał korony na rekoronację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w r.1910. Natomiast metropolita lwowski, kard. Marian Jaworski, przekazał ofiarowane przez św. Jana Pawła II, korony Totus Tuus, podarowane wraz z nową sukienką – bursztynową w r.2005.

W Roku Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski, bardzo nam zależy na upamiętnieniu świętych postaci i wspomnianych wydarzeń, by trwały dla przyszłych pokoleń, które będą żyły na ziemi lwowskiej.

W związku z tym Czcigodny Ksiądz Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki dokona poświęcenia, w katedrze lwowskiej, kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej namalowanego w szacie bursztynowej i koronami Totus Tuus, który będzie odbierać cześć w kościele parafialnym w Mościskach.

Obraz ten stanowi formę dziękczynienia, a poświęcony w ramach obchodów 360 lecia Ślubów Jana Kazimierza we Lwowie 9 kwietnia 2016 r. Po poświęceniu umieszczony zostanie w odnowionym ołtarzu w Mościskach, stając się cenną pamiątką. Ponadto upamiętni przywołane już wydarzenia oraz postacie zasłużone dla lwowskiego kościoła.

Ufam że obecność kopii wizerunku Czarnej Madonny na mościskiej ziemi przyniesie wiele dobra. Stanie się także widzialnym znakiem Roku Miłosierdzia.

Ks. Władysław Derunow