Zobacz zdjęcia…

12 kwietnia, w Mościskach, odbyło się spotkanie młodych z dekanatu mościskiego. Uczestniczyło w nim ok. 80 osób z dekanatu oraz przedstawiciele wspólnoty Emmanuel ze Słowacji i Czech. Tym razem w obliczu kanonizacji zbliżającej się kanonizacji dwóch wielkich papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, po Mszy św. z sanktuarium, zgromadzeni uczestnicy spotkania procesyjnie udali się do pomnika Jana Pawła II, by się pochylić nad ich świętością. Spotkanie zakończyło się uczczeniem relikwii Krzyża świętego.
Historia Relikwii Krzyża św.