Zobacz zdjęcia…

Sprawiedliwość Boża

W Księdze Syracha czytamy: ”(…) Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje,
hojny dar według swej możności!
10 ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca,
i siedemkroć razy więcej odda tobie.
11 Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty,
ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,
12 ponieważ Pan jest Sędzią,
który nie ma względu na osoby. (…)”
Syr.35,10-12.
[…]