O Maryjo w smilańskim obrazie cudami wsławiona, niech i mnie umacnia Twoja łaska i obrona…

Obraz Matki Bożej, wsławiony cudami, w miasteczku Smiła (diecezja kijowsko-żytomierska) na Ukrainie, od 1783 roku odbierał cześć w kościele parafialnym. Zaginął po zdewastowaniu kościoła, gdy walczono z religią. Wierna kopia wykonana na podstawie opisu zachowanej broszury autorstwa Zenona Fisz Podalica (1856r.) została wykonana w Bydgoszczy przez siostrę klaryskę w 2015 roku.
Obraz został ofiarowany […]