Daily Archives: 03/03/2015

Gorące westchnienia i prośby do Pana Jezusa Milatyńskiego

Jezu Najmilszy! Nie racz mię odłączać od Dóbr Twoich niebieskich.
Jezu! Zachowaj mię od męk wiecznych.
Jezu! Jeślim co słowem, albo uczynkiem, albo pomyśleniem zgrzeszył, przepuść mi.
Jezu! Racz mię wybawić od zapamiętania i zakamieniałej nieczułości!
Jezu! Racz oświecić serce moje, które zaćmiła przewrotna pożądliwość.
Jezu! Ja jako grzesznik zgrzeszyłem, a Ty jako Bóg dobrotliwy, zmiłuj się nade mną, widząc słabość duszy mojej.
Jezu! Racz mi posłać na pomoc łaskę swoją, abym Imię Twe […]

Промова Папи Франциска до єпископів України з візитом ad limina apostolorum

Ваше Блаженство, Ваше Високопреосвященство,

Дорогі Браття в єпископстві,

щиро вітаю вас у цьому домі, який є також і вашим домом. Вам добре про це відомо, тому що Наступник святого Петра завжди з братньою приязню приймав братів з України, країни, яка по праву вважається пограниччям між спадкоємцями святих Володимира й Ольги та святого Адальберта й великих каролінгських місій, але також і тих, які посилаються на святих Кирила й Методія, Апостолів Слов’ян. […]

Back to Top