Czcigodny Kapłanie, ks. Nazarze,

z okazji nominacji na pierwszą placówkę do Mościsk w imieniu całej wspólnoty parafialnej życzymy prawdziwie duchowego przeżywania Chrystusowego Kapłaństwa. Niech Dobry Bóg obdarza Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego, by wraz z mocą przemiany chleba i wina, dawał Ci moc przemiany ludzkich serc. Niechaj Najświętsza Maryja Panna, Matka wszystkich kapłanów wstawia się za Tobą u Boga prosząc o […]