Najstarszy polski artystyczny zespół na Ukrainie – POLSKI TEATR LUDOWY WE LWOWIE – działający przy Lwowskim Obwodowym Domu Nauczyciela, w dniu 30 października br. obchodzi 55-lecie pracy twórczej. Założony w 1958 roku przez nauczyciela-polonistę Piotra Hausvatera. W ciągu tych lat pracy promował polską literaturę teatralną, a także światową dramaturgię, w tym oczywiście ukraińską i rosyjską. W 1969 roku został odznaczony przez Ministerstwo Kultury ówczesnego Związku Radzieckiego za realizację „Wesela” St. Wyspiańskiego, a w 1978 r. otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z rąk polskiego Ministerstwa Kultury. W 2008 roku otrzymuje srebrną nagrodę „Gloria Artis” z okazji 50-lecia działalności.

Uroczysty wieczór jubileuszowy Teatru odbędzie się w sali Narodowego Akademickiego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej. Gościem honorowym wieczoru będzie Andrzej Seweryn, dyrektor i aktor warszawskiego Teatru Polskiego, który zagra z lwowskimi aktorami III akt „Zemsty” A. Fredry. Program reżyseruje długoletni dyrektor artystyczny Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Zbigniew Chrzanowski.

W listopadzie Teatr udaje się na gościnne występy na Bukowinę – wystąpi w Storożyńcu i Czerniowcach, prezentując komedię Mariana Hemara „Dwaj Panowie B.”, a następnie odbędą się występy Teatru w Wilnie podczas corocznych Spotkań Polskich Zespołów Teatralnych działających poza Polską. Na wileńskim festiwalu pojawią się zespoły z Czech, Kanady, Litwy, Niemiec, Rosji i Ukrainy.