Wyjazd pielgrzymkowy, z okazji Roku Wiary, do Sanktuariów Maryjnych na Ukrainie: Berdyczów, Żytomierz i Dowbysz, w dniach 10-11 maja 2013r.

 List – zaproszenie…
 Program spotkania…