10-11 maja br., Roku Wiary odbyła się pielgrzymka do Berdyczowa – do Narodowego Sanktuarium Maryjnego Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Jej celem było zawierzenie Matce Bożej wiary, pracy i misji w Kościele. Była to pielgrzymka wyjątkowa, bo także dziękczynna – za wolność religijną w naszym kraju – do Sanktuarium MB Fatimskiej w Dowbyszu (dawny Matchlewsk) w diecezji kijowsko-żytomieskiej. Wielu diecezjan odpowiedziało na apel biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Leona Małego, który jest Przewodniczącym Komisji w sprawach duchowieństwa i powołań przy Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy, by obchodzić dzień wdzięczności za wiarę zachowaną w Ukrainie. W dekanacie mościskim podjęło trud zorganizowanie pielgrzymki do Dowbysza na Dzień Dziękczynienia, na którą udali się przedstawiciele parafii, podejmując długą podróż autokarem, aby na miejscu razem z pielgrzymami przybyłymi z całej Ukrainy modlić się w tej intencji i dziękować za dar Wiary. Podczas głównej Mszy św. w Sanktuarium w Dowbyszu, celebrowanej pod przewodnictwem ks. abp. Piotra Malczuka, homilię wygłosił ks. biskup Leon Mały. W darach ofiarnych złożono na ołtarzu stare modlitewniki przodków, które były niemymi świadkami krzepienia wiary wielu pokoleń…

W Roku Wiary, jako świadkowie „trudnej wiary”, za wierność której nasi rodzice, rodzice chrzestni i krewni jako katolicy cierpieli prześladowanie przez wiele dziesięcioleci, podążaliśmy do Dowbysza przez Żytomierz, Berdyczów, aby podczas Eucharystii, wraz z wyznaniem wiary podnieść w górę nasze serca i dzięki składać Panu Bogu Naszemu…

Uczestnicy tej wyjątkowej pielgrzymki zostali zaproszeni do tego, by we wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca, w miejscu odpustowym w Mościskach podzielili się wspomnieniami i dali świadectwo o przeżytych dniach dziękczynienia za dar Wiary.

Ks. Władysław Derunow