W Łucku na Ukrainie odbył się ingres bp. Witalija Skomarowskiego. Jest on nowym ordynariuszem tamtejszej diecezji obrządku łacińskiego.

Przed rozpoczęciem liturgii nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Thomas Gullickson odczytał pismo nominacyjne papieża Franciszka i wręczył biskupowi Skomarowskiemu pastorał – symbol władzy pasterskiej. Kiedy nowy pasterz diecezji zasiadł na swojej katedrze, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli swojemu nowemu biskupowi homagium – znak czci i posłuszeństwa. Rozpoczynając homilię, bp Skomarowski przypomniał, że to Boża Opatrzność prowadzi nas po drogach życia. Wyznał, że jako pasterz Diecezji Łuckiej pragnie razem z wiernymi wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego i głosić im słowo Boże. Zauważył, że ludzie chcą poznawać Boga. A poznać Boga, oznacza odkryć tajemnicę życia, wszechświata i innych ludzi, tajemnicę wieczności i otaczającej nas przyrody. To odkryć, czym jest prawda. Biskup Witalij Skomarowski, dotychczasowy biskup pomocniczy Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej urodził się 30 grudnia 1963 r. w Berdyczowie. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1990 r., zaś sakrę biskupią otrzymał 7 czerwca 2003 r. z rąk kard. Mariana Jaworskiego. Papież Franciszek minował do biskupem diecezjalnym w Łucku w dniu 12 kwietnia tego roku.

ks. W. Kuzioła, paulista Lwów
Tekst pochodzi ze strony: http://pl.radiovaticana.va