Metrowa figura Świętego Michała Archanioła na piedestale została postawiona na Zakościelu, na terenie należącym do Mościsk, po prawej stronie przy wjeździe do Mościsk od strony Sambora.

Figura została poświęcona 6 września br. przez misjonarza, o. Tomasza Mulara, przy kościele pw. św. Michała na zakończenie eucharystycznego nabożeństwa. Natomiast otwarcie umieszczonej na podwyższonym cokole figury zostanie dokonane w uroczystość oddania pod opiekę św. Michała miasta i kraju, 21 listopada br. o godz. 15:00. Symbolicznego odsłonięcia figury Świętego Michała Archanioła dokonają przedstawiciele parafii rzymskokatolickiej, mer miasta – pan Sergij Storożuk oraz mieszkańcy Zakościela.

Zdaniem Miejskiej Rady, która podjęłą uchwałę, by udostępnić miejsce dla urządzenia i wzniesienia piedestału z figurą, przygotowania otoczenia wokół figury św. Michała w Mościskach to dla całej społeczności Mościsk bardzo ważne wydarzenie. Święty Michał Archanioł jest szczególnym patronem, który będzie roztaczał z Zakościela swoją opiekę na cały teren od Mościsk do Kijowa, a opieka ta jest niezmiernie potrzebna zwłaszcza dziś, w trudnej sytuacji panującej na Ukrainie.
Święty Michał Archanioł w tradycji chrześcijańskiej jest pierwszym i najważniejszym spośród aniołów, pogromcą szatana. Jest także patronem Rusi Kijowskiej, żołnierzy i małych dzieci.

Umieszczenie figury było możliwe dzięki ofiarności dobroczyńców i pracy parafian.
Szczególne wyrazy podziękowania składam wszystkim ofiarodawcom i pracownikom: Marianowi Czepierga, Marianowi Wasiewicz, Michałowi Kocur, Euhenowi Torba, Eugeniuszowi Bukartyk, Serhijowi Witwickiemu, Henrykowi Ilczyszynowi, Wiktorowi Czernieckiemu, Adamowi Szkulskiemu, Stanisławowi Mryc, Tadeuszowi Trojnar, merowi miasta, radnemu Igorowi Machno z Rady Miejskiej w Mościskach, członkom Zarządu Miejskiej Rady oraz anonimowym darczyńcom.

Mamy nadzieję, że ten piękny zakątek naszego miasta stanie się miejscem kultu św. Michała, słynącym z tego na cały rejon mościski.