Dokładnie dziś przypada 65-lecie święceń kapłańskich ks. kard. Mariana Jaworskiego. Z okazji jubileuszu zostały wydane jego kazania wygłoszone w latach 1989-1991.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w najbliższą sobotę o godz. 10:30 w bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas których jubilat będzie celebrował Mszę św. Dziękczynną za 65 lat kapłaństwa.

Ksiądz kardynał Marian Jaworski w 1945 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Kilka tygodni później, w październiku, na skutek działań sowieckiej władzy decyzją ks. abp. Eugeniusza Baziaka seminarium zostało przeniesione do klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym pasyjno-maryjnym sanktuarium po pięciu latach studiów, 25 czerwca 1950 roku, z rąk ks. abp. Eugeniusza Baziaka przyszły kardynał Jaworski przyjął święcenia kapłańskie. Dlatego właśnie na miejsce świętowania jubileuszu wybrano sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na obrazku jubileuszowym ks. kard. Marian Jaworski napisał znamienne słowa: „Z serca błogosławię i proszę o modlitwę za Kościół”. Za Kościół modli się często przed słynącym łaskami wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej, który jest mu szczególnie bliski.

Kazania dyktowane życiem „Bramy piekielne go nie przemogą” pod tym tytułem ukazały się kazania ks. kard. Mariana Jaworskiego opublikowane przez wydawnictwo Ojców Bernardynów Calvarianum. Kazania ks. kard. Jaworskiego z lat 1989-1991 zostały wydane po raz pierwszy. Homilie zebrał i opracował ks. dr Jacek Waligóra pracujący na Ukrainie. – Do książki wybrałem kazania z okresu, kiedy formalnie we Lwowie nie było biskupa, gdyż archidiecezja została reaktywowana dopiero 16 stycznia 1991 roku.

Ksiądz biskup Jaworski pełnił wówczas funkcję administratora apostolskiego w Lubaczowie – zaznacza ks. dr Jacek Waligуra. Administrator lubaczowski docierał do odradzających się parafii na terenie wówczas jeszcze Związku Sowieckiego. Przewodniczył uroczystościom w stopniowo przywracanych do kultu kościołach. Autor kazań miał świadomość, że słuchają go nie tylko wierni, ale również osoby przychodzące do świątyni „z urzędu”. – Stąd trudny i ostrożny język kazań – podkreśla ks. Jacek Waligóra. – Jednak ich szczegółowa lektura pozwala z przesłania biblijnego odczytać również treści odnoszące się do konkretnej sytuacji – dodaje.

Powszechnie wiadomo, że ks. Karol Wojtyła i ks. Marian Jaworski od młodych lat byli przyjaciółmi. Ojciec Święty właśnie jemu powierzył archidiecezję, którą nosił w swoim sercu. Przypomina o tym zawarta w książce wybrana korespondencja kierowana przez Papieża do metropolity lwowskiego. Jako metropolita ks. kard. Marian Jaworski był świadkiem niszczenia, a potem odbudowy struktur archidiecezji lwowskiej. W książce znalazły się też archiwalne fotografie. Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum ks. kard. Mariana Jaworskiego, archiwum parafii Kamionka Buska oraz z prywatnych zbiorów ks. Jacka Waligóry.

Małgorzata Bochenek