Zobacz zdjęcia…

Parafialne Misje Święte (organizowywane co 10 lat) to szczególny czas łaski, w którym Pan Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami lat – pragnie osobiście spotkać się z każdym z nas, by nas uszczęśliwić i ubogacić potrzebnymi łaskami.

W obecnym roku kalendarzowym tj. 2021 roku, nasza miejscowość – Mościska przeżywały 20 lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Czas Misji Świętych dla nas, to dana nam dobra okazja, by uleczyć serca z oziębłości, wyprostować drogi życia, za wszelkie dobro – podziękować.

W dniach od 5 do 12 września 2021 r. księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo, którzy przybyli do nas z Zakarpacia, przeprowadzili w parafii w Mościskach Misje święte, by ożywić wiarę i odnowić parafię Darami Ducha Świętego. Ćwiczenia misyjne poprowadzili ks. Jan Wakulczak CM i ks. Jerzy Hawluk CM. Kapłani należą do Zgromadzenia Św. Wincenty a Paulo. Założyciel tego Zgromadzenia wychował kapłanów dla misji parafialnych w celu głoszenia Ewangelii wśród ludzi ubogich i najbardziej zaniedbanych religijnie. Program Misji był obfity, poruszono tematy: spowiedź generalna, grzech i nawrócenie, Sakrament pojednania, Kościół, miłość, chorzy, Maryja, Eucharystia.

Podczas nawiedzenia cmentarza modliliśmy się na grobach śp. Sióstr Honoratek: + s. Heleny Kiriuchin, + s. Bożeny Roj, kapłanów: ks. Gererda Liryk i ks. Edwarda Saletnika, poświęcono tablice upamiętniające kapłanów, którzy trwali z ludem w czasie prześladowania kościoła na tej ziemi. Odbyły się odwiedziny chorych, poświęcono figurę św. Jana Nepomucena i Matki Bożej.

Na zakończenie Misji umieszczono pamiątkową tablicę na krzyżu misyjnym, przeżyte parafialne Misje zapadły mocno w naszych sercach.

Dla wielu z nas nie skończyły się 12 września br., owoce Misji trwają nadal. Odczuwamy zmiany, jakich dokonuje w naszej parafii Duch Święty i łaska płynąca z Sakramentów Świętych. Pragniemy wytrwać w łasce, chcemy odczytać wolę Bożą i ją wypełnić, by ziarno zasiane podczas Misji wydało obfite owoce, sami mamy być też misjonarzami dla innych. Księżom Misjonarzom ks. Janowi i ks. Jerzemu przedstawiciele parafii złożyli podziękowania i kwiaty za trud głoszonego Słowa Bożego. Pod krzyżem Misyjnym przed kościołem zakończyliśmy Misje Parafialne.