zobacz zdjęcia…

Powstaje zewnętrzna strona oznak kultu św. Michała Archanioła, w Mościskach, w dzielnicy Zakościele, w postaci przydrożnej kapliczki.
Z inicjatywy czcicieli św. Michała Archanioła, na uproszenie pokoju dla Ukrainy, w Mościskiej dzielnicy Zakościele, staraniem naszego kościoła został ustawiony obelisk z figurą świętego patrona Rusi Kijowskiej. Figura św. Michała została uroczyście przyniesiona z parafii św. Jana Chrzciciela procesyjnie, 6 września 2014r., do kościoła św. Michała i poświęcona. Obecnie za zgodą Serhija Storożuka mera Mościsk, została umieszczona na placu w specjalnie przygotowanym miejscu, jako przydrożna kapliczka.
Uroczyste poświęcenie kapliczki będzie miało miejsce w listopadzie 2014 r., przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.