zobacz zdjęcia…

„Z dala widać już niestety wieże kościoła Elżbiety…”, jadąc ulicą Gródecką w kierunku Mościsk, na wieży kościoła św. Elżbiety można zauważyć resztki cyferblatu przypominające o istnieniu niegdyś tu zegara, który w 1924 roku poświęcił ówczesny metropolita lwowski arcybiskup Bolesław Twardowski (+ 1944). Dziś już nie ma zegara, który wybijał godziny i nie ma parafii rzymskokatolickiej w tym kościele.
Wczasie walki z kościołem i religią, również usunięto zegar z wieży kościoła klasztornego w Mościskach, po wypędzeniu z klasztoru zakonników Zgromadzenia Najświętszego Zbawiciela w 1948r. i zamknięciu kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z przekazu starszych parafian dowiadujemy się, że w latach 50-tych ubiegłego stulecia z wieży kościoła św. Katarzyny zarekwirowany został zegar i przewieziony do Sambora, później umieszczony w ratuszu, który odmierza czas do dziś.

Mędrzec Pański w księdze Koheleta mówi:

„Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas płaczu i czas śmiechu,
czas zawodzenia i czas pląsów,
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich,
czas szukania i czas tracenia,
czas zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mówienia,
czas miłowania i czas nienawiści,
czas wojny i czas pokoju
Cóż przyjdzie pracującemu
z trudu, jaki sobie zadaje?

Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi,
by się nią trudzili.
Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie,
dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata,
tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł,
jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca.
Poznałem, że dla niego nic lepszego,
niż cieszyć się i o to dbać,
by szczęścia zaznać w swym życiu.
Bo też, że człowiek je i pije,
i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie -
to wszystko dar Boży.
Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg,
na wieki będzie trwało:
do tego nic dodać nie można
ani od tego coś odjąć. (…)”
(Kohelet 3.1-13.)

15 grudnia 2014 roku, do Mościsk ze Lwowa przyjechał Metropolita Lwowski Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, by poświęcić nowy zegar umieszczony na wieży kościoła św. Katarzyny z czterema tarczami zegarowymi. W tym roku zainstalowano zegar mechaniczno–elektroniczny staraniem parafii z datków i ofiar mościskiej parfii, mieszkańców Mościsk i ludzi dobrej woli. Wykonany został zegar przez lwowskiego zegarmistrza Oleksija Burnajeva.

Zaiste „(…) nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca (…)”.

Ks. Władysław Derunow