zobacz zdjęcia…

Krzyż Roku Świętego, przekazany młodzieży przez Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia, 22 kwietnia 1984 r., stał się „Krzyżem Młodych”, „Krzyżem Pielgrzymującym”, a po pewnym czasie otrzymał tytuł: „Krzyż Światowych Dni Młodzieży”.

Na Jasnej Górze podczas czuwania modlitewnego, 14 sierpnia 1991 r., Jan Paweł II powiedział: „Pośrodku naszego czuwania stanął Krzyż. Wnieśliście ten Krzyż i ustawiliście w środku. W tym Krzyżu objawiło się do końca Boskie «Jestem» nowego i wiecznego Przymierza. «Tak (…) Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby [człowiek] (…) nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Krzyż – zapis tej niepojętej miłości. Krzyż – znak objawiający, że «Bóg jest miłością» (1 J 4, 8)” („L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 8/1991, s. 22).

W sobotę 6 września 2014r., we Lwowskich Brzuchowicach zebranym na powitanie znaków Światowych Dni Młodzieży została przybliżona historia i idea tych dni związanych z Janem Pawłem II. Krzyż i Ikona Światowych Dni Młodzieży zostały oficjalnie powitane w Brzuchowicach. Najpierw znaki dotarły do Seminarium Duchownego, a w niedzielę, 7 września br., zostały przeniesione do grecko-katolickiej katedry św. Jura we Lwowie, by dalej nawiedzać wyznaczone miejsca.

Spotkanie młodych na archidiecezjalnych dniach młodych, było jednocześnie okazją do dziękczynienia i przypomnienia roli kościoła powszechnego, szczególnie kościoła na Łotwie wobec rzymskich katolików, mieszkańców Ukrainy. Obecnie w Ukrainie jest sześciu biskupów wychowanków ryskiego Seminarium Duchownego. W latach 70-ch ubiegłego stulecia do osieroconych parafii przybyli kapłani z Łotwy, to oni utorowali drogę do Seminarium Duchownego w Rydze. Bardzo wymownym było to, że miejscem dokąd przybyły znaki ŚDM stało się Metropolitalne Seminarium Duchowne archidiecezji lwowskiej w Burzuchowicach. W czasach prześladowania koscioła w miejscu obecnego Seminarium Duchownego były tzw. pionierskie ośrodki wypoczynkowe, kolonie od zakładu „Kineskop”, służyły one do wpajania dzieciom zasad „drużyn pionierskich” tak zwanych „młodocianych leninowców” (Юных Ленинцев). Seminarium Duchowne dla kleryków w ZSRR było natomiast w odległej Łotwie. Absolwent Ryskiego Seminarium ks. kanonik Bazyli Pawełko zabrał głos, by podziękować i dać świadectwo, wspomniał drogę do kapłaństwa, swoje pierwsze lata kapłaństwa na Łotwie, powrót na Ukrainę. Wypowiadał się po łotewsku, czym zaskoczył obecną młodzież zgromadzoną w tym miejscu, a najbardziej gości z Łotwy. Natomiast młodzież z Łotwy przemawiała po angielsku przez tłumacza, dając świadectwo o swej wierze, o pielgrzymce Krzyża i Ikony na Łotwę.

Główny celebrans. ks. Abp Tadeusz Kondrusiewicz, zwrócił uwagę na ten Krzyż, który na różnych kontynentach jednoczy młodych i przybył z Polski na Białoruś, potem na Litwę, z Litwy – z Góry Krzyży na Łotwę, Rosję i przez Łotwę na Ukrainę. W Ukrainie peregrynacja odbywa się w miejscach wyznaczonych posród wiernych katolickiego kościoła łacińskiego i bizantyjskiego do 4 października.

Program peregrynacji Krzyża i Ikony ŚDM w Ukrainie.

Програма прощі Хреста та Ікони СДМ в Україні
6 вересня – Львів, РКЦ
7 вересня – Львів, УГКЦ
8 вересня – Жовква, УГКЦ
9 вересня – Дрогобич, Трускавець, УГКЦ
10 вересня – Ужгород, РКЦ
11 вересня – Ужгород, УГКЦ
12 вересня – Мукачево, РКЦ
13 вересня – Стрий, УГКЦ
14 вересня – Тернопіль, РКЦ
15 вересня – Тернопіль, УГКЦ
16 вересня – Хмельницький, РКЦ
17 вересня – Хмельницький, УГКЦ
18 вересня – Кам’янець-Подільській, РКЦ / УГКЦ
19 вересня – Чортків, УГКЦ
20 вересня – Коломия, УГКЦ
21 вересня – Чернівці, УГКЦ
22 вересня – Чернівці, РКЦ
23 вересня – Івано-Франківськ, УГКЦ
24 вересня – Івано-Франківськ, РКЦ
25 вересня – Луцьк, РКЦ / УГКЦ
26 вересня – Рівне, РКЦ / УГКЦ
27 вересня – Житомир, РКЦ / УГКЦ
28 вересня – Київ, УГКЦ
29 вересня – Київ, РКЦ
30 вересня – Харків, РКЦ
1 жовтня – Харків, УГКЦ
2 жовтня – Донецьк, УГКЦ
3 жовтня – Запоріжжя, РКЦ / УГКЦ
4 жовтня – Одеса, РКЦ / УГКЦ

Peregrynacja Krzyża jest przygotowaniem do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, w Krakowie, w 2016 r. Obecność Znaków ŚDM jest wydarzeniem duchownym i ma wymiar ekumeniczny. Przed Krzyżem modlili się inicjator Jan Paweł II, Benedykt XVI, i obecny papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro.
Ufamy, że te znaki przyczynią się do utrwalenia pokoju w świecie i Ukrainie.

Ks. W. Derunow