Modlitwa do św. Jana Nepomucen
Boże!
Któremu obrzydliwi są obmówcy i któryś napominał, żeby się nie łączyć nimi,
proszę Cię przez zasługi św. Jana Nepomucena,
który wolał ponieść tortury i śmierć męczeńską niż wyjawić sekret,
strzeż mnie od jadu obmowy i wielomówstwa, od złego i przewrotnego towarzystwa,
wszelkiego kłamstwa i zdrady, od swiętokradzkiej spowiedzi,
wszelkiej niezgody i kłótni, spraw, żeby mowa moja zawsze była skierowana
do zbudowania bliźnich. Daj za jego wstawiennictwem zważać
na wypowiadane słowa i raczej wszelkie ponieść w tym życiu ponieść przykrości,
aniżeli duszy przez niewstrzemięźliwość w mowie przynieść szkodę.
Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen. Święty Janie Niepomucenie, módl się za nami!