zobacz zdjęcia…

„Świety Michale Archaniele broń nas przed Złym i wyrzuć go na zewnątrz!!!”

W dniu 21 listopada 2014r., w Ukrainie świętowano poraz pierwszy narodowe święto Dzień Godności i Swobody. Mościska zaś przeżywały uroczystość odsłonięcia i poświęcenia miejsca kultu św. Michała Archanioła. W ceremonii wzięli udział zaproszeni goście, mieszkańcy Zakościela, parafianie, pięciu kapłanów na czele z o. Dawidem Omiecińskim z Tywrowa, oblatem Maryi Niepokalanej, który w okolicznościowym przemówieniu podkreślił znaczenie kultu św. Michała i duchów niebieskich.

„Michał walczy o przywrócenie boskiej sprawiedliwości; broni Ludu Bożego od jego wrogów, a zwłaszcza od głównego nieprzyjaciela, diabła – mówił Papież. – I św. Michał zwycięża, bo w nim jest Bóg, który działa. Ta rzeźba wskazuje, że zło zostało zwyciężone, oskarżyciel został zdemaskowany, jego głowa została zmiażdżona, albowiem zbawienie dokonało się raz na zawsze we krwi Chrystusa. Nawet jeśli diabeł wciąż stara się podrapać twarz Archanioła i człowieka, Bóg jest mocniejszy; do Niego należy zwycięstwo, a Jego zbawienie jest dane każdemu człowiekowi. Na drodze życia i w jego próbach nie jesteśmy sami; towarzyszą nam i wspierają Aniołowie Boży, którzy, by tak rzec, użyczają nam swych skrzydeł do pomocy w przezwyciężaniu tak wielu niebezpieczeństw. Dzięki nim możemy wysoko latać nad tym, co może obciążać nasze życie i ciągnąć nas w dół. Zawierzając Państwo Watykańskie św. Michałowi Archaniołowi, prośmy go, aby bronił nas przed Złym i wyrzucił go na zewnątrz”. (Z nauczania papieża Franciszka 4.07 2013r. Watykan)

Koronka uwielbienia Boga ze św. Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
1. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Serafinów – uwielbiamy Cię Boże.
2. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Cherubinów – uwielbiamy Cię Boże.
3. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Tronów – uwielbiamy Cię Boże.
4. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Panowań – uwielbiamy Cię Boże.
5. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Mocarstw – uwielbiamy Cię Boże.
6. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Potęg – uwielbiamy Cię Boże.
7. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Księstw – uwielbiamy Cię Boże.
8. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Archaniołów – uwielbiamy Cię Boże.
9. Hołd należny złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze św. Michałem Archaniołem i Chórem Stróżów – uwielbiamy Cię Boże.
Św. Michale Archaniele, Zwiastunie Bożej Chwały, módl się za nami do Syna Bożego.

Na zakończenie:
Ze św. Michałem Archaniołem uwielbiamy Cię Boże na wszystkich ołtarzach świata.
Ze św. Gabrielem Archaniołem dziękujemy Ci Boże za Dzieło Wcielenia.
Ze św. Rafałem Archaniołem prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego.
Ze swoim św. Aniołem Stróżem przepraszamy Cię Boże za nasze grzechy.
Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Niebieskie Zwierzchności, Księstwa, Potęgi, Moce Niebieskie, Cherubini i Serafini błogosławcie Pana na wieki. Amen.

Dokonawszy poświęcenia i oddania do kultu figury św. Michała, dokonano także aktu zawierzenia miasta i kraju szczególnej opiece św. Archanioła Michała i Chórom Anielskim… Oddano hołd zmarłym i poległym wczasie działań wojennych na wschodzie Ukrainy, podczas głodomoru, a także zmarłym podczas epidemii wczasie I-szej Wojny Światowej w Mościskach, o czym wspomniał ks. proboszcz Władysław Derunow – przywołując wspomnienie z dziejów Mościsk, z przed stu laty, kiedy to zmarło ponad 300 osób, i aby plaga ustała, odbyła się wówczas błagalna procesja z klasztoru do św. Michała na Zakościelu pod przewodnictwem Sługi Bożego Bernarda Łubieńskiego.

Zgromadzeni odśpiewali pieśń:
„Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi świętemu,
Temu który jest w osobach trojaki,
W Bóstwie jednaki.

A ci którzy już dni swoje skończyli,
I straszny termin śmierci odprawili,
Niech mają pokój, pokój pożądany,
Jezu kochany!

A kiedy przyjdzie ostatnia godzina
Uproś nam łaskę u Swojego Syna
I żal za grzechy
Bezzmazy Poczęta Panienko Święta…”

U stóp św. Michała złożono znicze i żólto-białe kwiaty. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego miejsca kultu św. Michała, podziękował mościski proboszcz pieśnią „My chcemy Boga” i „O, спомагай нас, Діво Маріє”. Pod opieką Matki Bożej, zakończyła się podniosła uroczystość.