Na ostatnie przed wyjazdem do Brazylii południowe spotkanie z Papieżem przybyły na Plac św. Piotra, mimo doskwierającego upału, tłumy wiernych. Wśród nich nie zabrakło okazałego transparentu z włoskim napisem „Dobrej drogi!”, który dostrzegł Papież i podziękował za te wyrazy solidarności.

„Proszę was o duchowe towarzyszenie mi modlitwą w podróży, którą jutro rozpocznę – powiedział Franciszek. – Jak wiecie udaję się do Rio de Janeiro w Brazylii z okazji 28. Światowego Dnia Młodzieży. Będzie tam bardzo wielu młodych ze wszystkich stron świata. I myślę, że można to nazwać właściwie «Tygodniem Młodzieży», a jego protagonistami będą młodzi. Ci, którzy przyjadą do Rio, chcą usłyszeć głos Jezusa, chcą posłuchać Jezusa: «Panie, co mam zrobić z moim życiem? Jaka jest moja droga?». To dotyczy także was, młodych na tym placu. Są tu jacyś młodzi? No właśnie także wy młodzi z tego placu, pytajcie się o to samo Pana: «Co mam uczynić z moim życiem? Jaka jest moja droga?». Zawierzmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, tak umiłowanej i czczonej w Brazylii, te właśnie pytania: te, które postawią młodzi tam, i te, które stawiacie wy dzisiaj. Niech Matka Boża pomaga nam na tym nowym etapie pielgrzymowania”.

tc/ rv