zobacz zdjęcia

Na każde święta zespół artystyczny „AS” (Amator Sceny) w Mościskach zaprasza Mieszkańców i Parafian na przeżywanie tajemnic wiary przedstawianych na scenie Narodowego Domu. I w tym roku widzowie zapoznali się z treściami poruszającymi tematy nadprzyrodzone, tym razem zaczerpnięte ze staropolskiego misterium rezurekcyjnego, pochodzącego z XVI wieku, spisanego przez Mikołaja z Wilkowiecka, mnicha jasnogórskiego, kaznodzieję, pisarza. Dokonano bowiem adaptacji Historii o Chwalebnym Zmartwychwstaniu – z wykorzystaniem współczesnych możliwości technicznych oraz oprawy muzycznej, co niewątpliwie zainspirowało tak wykonawców, jak i odbiorców.