Kolejnym przedsięwzięciem mościskiego zespołu teatralnego „AS” był „Gość oczekiwany” w języku ukraińskim, na podstawie dramatu Zofii Kossak-Szczuckiej. Inicjatorem i scenografem spektaklu jest ks. Władysław Derunow. Tłumaczenia tekstu scenariusza na język ukraiński dokonała Maria Kozak.
W przygotowaniach do spektaklu pomagał doświadczony aktor i pracownik Narodowego Budynku w Mościskach – Zenovij Bohucki, asystent reżysera. „Gość oczekiwany” zyskał uznanie komisji ze Lwowa testującej Zespoły rejonu Mościskiego. Miało to miejsce 6 kwietnia 2014 w Narodowym Budynku.

Wątek sztuki „Gość oczekiwany” został zaczerpnięty z popularnej legendy śląskiej.
„(…) Utwór ten jest obrazem dramatu, jaki codziennie i na całym świecie, w milionach replik, rozgrywa się między Bogiem i ludźmi. Bóg nieustannie przychodzi do ludzi. Odtrącony powraca wielokrotnie. Ludzie, którzy przyjmują Go w prostocie i bezinteresownej miłości, są przezeń obdarowani hojną opływającą miarą. Natomiast biada tym, którzy pragną widzieć Boga dla spodziewanych korzyści” (Zofia Kossak).

                          Obsada :
Janusz Kurek ………………… Filip Młynarz
Andrzej Kuper ……………….. Józef Kurek
Marian Czepierga …………… Rokita
Maria Kozak …………………. Żona Józefa
Justyna Kuc …………………. Zośka
Maria Lirek ………………….. Kumoszka
Aneta Wiącek ……………….. Kumoszka
Maria Kuc ……………………. Ambrożowa
Olena Paklikowska ………… Hanka
Paweł Tarczanin ……………. Jasio
Jan Zawalski ………………… Poseł
Jurek Zajlo ………………….. Działacz Społeczny
Michał Kocur ………………. Korespondent
Piotr Hano ………………….. Policjant
Władysław Derunow …….. Dziad Walenty
Zenowij Bohucki ………….. Wójt
Ilona Matusz ………………. Sierotka
Weronika Kocioła ………… Sufler–Pracownicy Młynarza
Iwona Kukiełczak ………… Sufler
Wiktor Romanów ………… Pracownicy Młynarza
Paweł Kozak ……………….. Pracownicy Młynarza
Andrzej Kuper ……………… Operator Muzyki
Halina Sieniakiewicz …….. Wykonawca Dekoracji