W uroczystość św. Piotra i Pawła, w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie, odbyła się Uroczystość Dziękczynna za dar chrztu, powołania i 25-lecia posługi kapłańskiej (w tym posługi wikariatu u boku Sługi Bożego O. Rafała Kiernickiego, w katedrze lwowskiej) księdza Władysława Derunowa, w miejscu jego urodzenia, Chrztu św. i Mszy Prymicyjnej.
W uroczystej Sumie wzięli udział dzieci I-komunijne z rodzicami z Mościsk, ks. Celestyn Derunow, kapłani z Łotwy: ks. Czesław Mikszto (jubilat kursowy kolega) i ks. Feliks Sznevelis (kursowy kolega ks. Gerarda Lirka). Po Mszy św. odbyło się nawiedzenie relikwii św. Józefa Bilczewskiego i miejsca spoczynku Sługi Bożego O. Rafała Kiernickiego (legendy Lwowa i katedry łacińskiej), oraz grobu matki dwóch kapłanów – śp. Bronisławy Derunow.
Po zrealizowanym pielgrzymowaniu do progów świętych, których relikwie spoczywają w Katedrze, parafianie z Mościsk wrócili do swych domów uradowani i umocnieni w wierze, jak również zmotywowani i zachęceni do kolejnych pielgrzymek.