Zobacz zdjęcia…

Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej w kościele sanktuaryjnym w Mościskach odbył się pod przewodnictwem ks. Celestyna Derunow, kapłana archidiecezji lwowskiej, który obecnie jest proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Smile koło Czerkas (diecezja Kijowsko-Żytomierska), parafia się odradza.

Kościół w Smile potrzebuje gruntownego remontu, poczyniono starania odrodzenia kultu Cudownego Obrazu słynącego łaskami od roku 1783 (wchodzi w rejestr czczonych obrazów na Kresach Wschodnich) w mieście Smiła, który zaginął po zamknięciu i zniszczeniu kościoła. Zachowane zostały dary do tego obazu (wota dziękczynne – dar składany w podzięce, m.in. za wysłuchanie modlitwy, w kościołach, lub miejscach pielgrzymek. Wota, to przedmioty wiążące się z określoną intencją modlitwy, lub jej wysłuchaniem. Są to np. kule inwalidzkie, różańce, odlewy części ciała, itp.) i opisy w książce z 1856 r. „O Smilańskim parafialnym kościele” autora Zenona Fish z rycinami wiernej kopii wizerunku-odbicia wiernego obrazu, które przyczyniły się do powstania wiernej kopii staraniem ks. Celestyna Derunow, który obchodzi 25 –lecie świeceń Kapłańskich. Jego pierwszą placówką była parafia św. Jana Chrzciciela w Mościskach. Wówczas kościół św. Katarzyny w Mościskach był w ruinie, zamknięty, a dziś pulsuje wiarą i kultem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.