Zobacz zdjęcia…

W dniach 24-26 maja w Grodnie odbywał sie ogólnokrajowy Kongres Eucharystyczny.

Brało w nim udział wielu biskupów i wiernych z Białorusi i zagranicy, m.in. wysłannik papieża Franciszka kard. Zenon Grocholewski. Litwę reprezentowali bp Arūnas Poniškaitis i bp E. Bartulis.

Na osobiste zaproszenie biskupa Aleksandra 26 maja we Mszy św. kończącej Kongres uczestniczyli ks. proboszcz Tadeusz Jasiński i ks. K. Gwozdowicz z Małych Solecznik. W czasie Mszy św. legat papieski nagrodził ks. biskupa za zasługi w srebrnym medalem papieskim.

Tego dnia na Białorusi obchodzono Boże Ciało, więc po Mszy św. ok. 10 tysiący wiernych przemaszerowało ulicami Grodna. Modlono się po polsku, po białorusku, po litewsku i po rosyjsku. Tak licznie zgromadzeni katolicy dumnie przemaszerowali przez śródmieście, kończąc procesję na drugim brzegu Niemna o godz. 22.00. Piękna pogoda i zachodzące słońce spotęgowały radość wiernych. Po procesji wilnianie zostali zaproszeni na kolację w kurii biskupiej. W ścisłym gronie gratulowano Jego Ekscelencji jubleuszu 25-lecia powstania diecezji grodzieńskiej, 40 – lecia kapłaństwa i 25 lat posługi pasterskiej w diecezji.

Poproszony o zabranie głosu proboszcz ks. Tadeusz wyraził ogromną wdzięczność byłemu proboszczowi naszej parafii, za trwałe ślady, które posługa Ekscelencji pozostawiła w życiu parafii Ducha Świętego. Jego Ekscelencja i uczestnicy uroczystej kolacji otrzymali nowy, czerwcowy numer Spotkań, w którym jest zamieszczony wywiad z dostojnym Jubilatem. Jego Ekscelencja prosił przekazać wilnianom serdeczne pozdrowienia i zapewnienie, że ciągle o Wilnie pamięta. Powiedział, że bardzo czeka i wszystkich zaprasza na spotkanie w naszym kościele w niedzielę 5 czerwca o godz. 10.30.

Na zdjęciach – fragmenty procesji w Grodnie.