Zobacz zdjęcia …

W cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w Mościskach odbyły się przesłuchania chórów muzyki sakralnej. Miało to miejsce 22 kwietnia br. w niedzielę Dobrego Pasterza podczas Festiwalu Pieśni Chóralnej pt.: „Welykodni Perezwony” (Wielkanocne dzwony), wzięło w nim udział kilka cerkiewnych chórów.
Przed cerkiewną publicznością zaprezentował się także katolicki chór niewiast z parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w liczbie dwunastu osób. Każdy zespół otrzymał Dyplom uczestnika i podziękowania. Proboszcz parafii pw. Woznesinja Gospodnioho O. Wasyl zauważył, że mościski festiwal, to dobry początek wspólnego oddawania czci Panu Bogu i pomnożonej chwały Bożej przez śpiew pieśni religijnych. Każdy zespół chóralny wykonał trzy pieśni. Chór Kościelny zaprezentował pieśń „Chrześcijanie klaszczcie w dłonie”. *[1]

Na zakończenie festiwalu wszystkie chóry zaśpiewały hymn cerkiewny „Boże Wełykij Jedynyj” **[2], muzyka Mykoła Łysenko autorstwa Oleksandra Konynskogo. Organizatorami festiwalu byli: parafia cerkwi prawosławnej, proboszcz parafii ojciec Wasyl, chór cerkwi pw. Woznesinja Gospodnioho z Mościsk.

*[1] Na Zmartwychwstanie Pańskie.

1. Chrześcijanie klaszczcie w dłonie Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Książe śmierci w hańbie tonie! Chrystus włada wraz,
Przed zwycięzcą się pokłońmy, który zbawił nas.

2. Starłszy w proch szatana rogi, Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Złupił piekieł chciwe progi, wywiódł dusze z mąk,
Hufiec ich anielski mnogi odprowadzał stąd.

3. Wzięty w jeństwo duch otchłani! Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Idą z piekieł zratowani do niebieskich drzwi,
Pieśnią, psalmem, hosannami, niebo, ziemia brzmi.

4. Bogu-Ojcu chwałę głoście! Alleluja!
Pan nasz dzisiaj zmartwychwstał! Alleluja!
Przed tron Zbawcy pienia wznoście, proście Chrysta łask,
A Duchowi część niech rośnie jedna w każdy czas.

**[2] Boże wełykyj, jedynyj

Boże wełykyj, jedynyj!
Nam Ukrajinu chrany,
Woli i switu prominnjam
Ty jiji osiny.

Switłom nauky i znannja
Nas, ditej, proswity,
W czystij łjubowi do kraju
Ty nas, Boże, zrosty.

Mołymos’, Boże jedynyj,
Nam Ukrajinu chrany,
Wsi Swoji łasky, szczedroty
Ty na łjud nasz zwerny!

Daj jomu wołju, daj jomu dołju,
Daj dobroho swita,
Szczastja daj, Boże, narodu
I mnohaja, mnohaja lita!