Zobacz zdjęcia…

Lampiony z Iskrą Miłosierdzia w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w kościele stacyjnym w Mościskach.

Do „rozniecania iskry Bożej łaski” i „przekazywania światu ognia miłosierdzia” wezwał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r. Było to bezpośrednie nawiązanie do słów, które skierował Jezus do św. Faustyny Kowalskiej: „[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (…) Bądźcie świadkami miłosierdzia!” ‒ mówił wtedy Ojciec Święty. W grudniu 2003 r. Jan Paweł II pobłogosławił ogień, który od tamtej pory pali się nieustannie pod obrazem Jezusa Miłosiernego w łagiewnickiej świątyni. W dniu kanonizacji Jana Pawła II, czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 r., Iskra powędrowała bezpośrednio do wiernych.

Ten właśnie ogień odbrały w niedzielę 30 marca 2014r. od kard. Stanisława Dziwisza młodzieżowe delegacje ze wszystkich polskich diecezji. Za pośrednictwem kapłanów z krakowskiej diecezji pracujących w archidiecezji lwowskiej w dekanacie mościskim w Krysowicach i Strzelczyskach lampiony z iskrą dotarły na Ukrainę.

Specjalne lampiny znalazły swoje przeznaczenie w Roku Miłosierdzia. W niedzielę, 20 grudnia 2015 r., w dniu Otwarcia Bramy Miłosierdzia w kościele stacyjnym w Mościskach, biskup Leon Mały przekazał Iskrę delegacjom z poszczególnych parafii dekanatu z Mościsk, Pnikuta, Krysowic, Twierdzy, Zakościela, Sułkowszczyzny, Zakościela – ogień zapalony został na nowo w lampionach od świecy jubileuszowej stacyjnej.

Odebrały ją wszystkie kościoły mościskiego dekanatu, z wykorzystaniem wspomnianych lampionów. Lampiony z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia znalazły swoje nowe przeznaczenie w Roku Miłosierdzia, będą one przynoszone w kążdą niedzielę do kościoła i zaniosą je do swoich rodzin parafianie. Kolejna rodzina wspólnie odmówi w każdą niedzielę w Godzinie Miłosierdzia koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób każda osoba będzie mogła doświadczyć blasku Bożego Miłosierdzia i nawiązać do wydarzenia jakim jest Jubileusz Roku Miłosierdzia.