Dziękujemy ministrantom, którzy uczestniczyli w turnieju piłki nożnej w Iwano-Frankiwsku i zdobyli pierwsze miejsce. Gratulujemy!