OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU         18.02. – 25.02.2018

Lista osób do sprzątania kościoła (20.01. – 4.06.2018)                   Lista osób do sprzątania klasztoru (2.12.2017 – 5.03.2018)

1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Kościół Święty przypomina: wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca. Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.

Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i środę popielcową. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje w czasie Wielkiego Postu.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

2. W tym tygodniu patronuje nam:
- czwartek, 22 II – św. Piotr Apostoł
(I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel wiary i wierny naśladowca Chrystusa.

3. Dla uczniów starszych klas odbędą się spotkania formacyjne dla ogólnego rozwoju pod tytułem „Jak przeżywać szczęśliwie życie, radząc sobie ze swoimi emocjami i uczuciami”. Odbędzie się cykl wykładów (6), we wtorki 8-9 klasy o godz. 18.45 w salce katechetycznej, 10-11 klasy we czwartki na godz. 18.45 w salce katechetycznej. Prowadzący: ks. Jan – katecheta, s. Kamila – katechetka i p. Wiktor Kopacz – psycholog.

4. W czwartki - zapraszamy na adoracje Najświętszego Sakramentu i na Nabożeństwa Wielkopostne o godz. 15.00 Godzinki o Męce Pańskiej. W tym czasie będzie okazja do spowiedzi.

5. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek – Msza św. szkolna o godz. 16.00 i o godz. 18.00, Droga Krzyżowa po tych Mszach św. Gorzkie żale – w niedzielę, o godz. 17.00.

6. Przypominamy, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu…” oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. Dziękujemy ks. Jerzemu Zimińskiemu za głoszone nauki Rekolekcyjne 2018 w naszej parafii.

7. Bóg zapłać rodzinom za sprzątanie kościołów i prosimy kolejne osoby:
Kościół parafialny: Lila Trojnar i Jadwiga Daciuk.
Kościół klasztorny: Halina Dudek i Krystyna Madaj.

W tym tygodniu Pan Bóg powołał do siebie:
+ śp. Janinę Winiarską z Zakościela
+ śp. Danutę Kuc zd. Ryfiak z Parcelacji. Jutro pogrzeb z Parcelacji o godz. 12.00 w domu.
Wieczne odpoczywanie…

**************************************************************************************************************************************

Zapowiedzi przedmałżeńskie:

• Nazar Chmilar, s. Jarosława i Hanny i Orysława Kowal, c. śp. Mariana i Anny zd. Smolak. Są cywilnie związani, parafianka otrzymała kościelne unieważnienie poprzedniego związku, jako zawarte, a uznane że nie mające mocy prawnej Wobec Boga i Kościoła i może przystąpić do ślubu. Zap. II.

 
Uwaga, do narzeczonych! W sprawie organisty na ślubie, prosimy w odpowiednim czasie umówić się o dacie i godzinie Mszy św. ponieważ może się okazać, że organista wcześniej został zaproszony do innej parafii na ceremonię ślubu.

Kandydatów do Sakramentu Małżeństwa prosimy się zgłaszać do spisywania protokołów przedślubnych, ustalenia daty zapowiedzi i ślubu za 6 miesięcy.
- Spisywanie protokołów przedślubnych, we wtorki, o godzinie 19:00.
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych odbywa się cyklicznie. Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do spotkań indywidualnych w przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego, którą prowadzi Marianna Kuper.