OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ         24.09. – 1.10.2017

Lista osób do sprzątania kościoła (13.05. – 9.10.2017)                     Lista osób do sprzątania klasztoru (12.08. – 27.11.2017)

1. Dzisiaj w Narodowym Domu o godz. 18.00 młody zespół aktorski z Katowic reprezentuje spektakl pt. „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” (W formie artystycznej przedstawia wędrówkę dwojga ludzi, brutalną rzeczywistość, abstrakcyjny humor, współczesny specyficzny język wg tekstu Doroty Masłowskiej).

2. W liturgii Kościoła patronują nam:
- 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter. Należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami, miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań;
- 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek;
- 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech;
- 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.

3. Zostały ustalone stałe godziny nauki religii czyli katechezy: Plan godzin w gablotce i przy wejściu do sal katechetycznych.

4. Msza św. rocznicowa za zmarłych, w czwartek 28.09., o godz. 18.00.

5. W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej niedzieli, 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią.

W piątek, na Zakościelu, Odpustowa Suma ku czci św. Michała, o godz. 14.00. Ze względu na Odpust na terenie naszej parafii nie obowiązuje post powstrzymania się od pokarmów mięsnych.

6. W tym tygodniu zbiórka darów pola na potrzeby naszego seminarium duchownego.

7. Za tydzień pierwsza Niedziela października – adoracyjna, rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Prosimy Róże do adoracji o godz. 8.30 rozpocząć wspólny różaniec przed zmianą tajemnic poprowadzi Róża – św. Teresy. Na Sumie o godz. 11.00 poświęcenie i wręczenie różańców dla dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św.

8. Organizujemy Pielgrzymkę do Ostrej Bramy na Litwę, w najbliższym terminie, prosimy zgłaszać się dla ukompletowania spraw wizowo-organizacyjnych, rezerwację miejsc itd.

9. Bóg zapłać rodzinom za sprzątanie kościołów i prosimy kolejne osoby:
Kościół parafialny: Barbara Maksymowicz i Halina Nowotyńska.
Kościół klasztorny: Jadwiga Jacejko i Bronisława Broda.

**************************************************************************************************************************************

Zapowiedzi przedmałżeńskie:

 
Uwaga, do narzeczonych! W sprawie organisty na ślubie, prosimy w odpowiednim czasie umówić się o dacie i godzinie Mszy św. ponieważ może się okazać, że organista wcześniej został zaproszony do innej parafii na ceremonię ślubu.

Kandydatów do Sakramentu Małżeństwa prosimy się zgłaszać do spisywania protokołów przedślubnych, ustalenia daty zapowiedzi i ślubu za 6 miesięcy.
- Spisywanie protokołów przedślubnych, we wtorki, o godzinie 19:00.
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych odbywa się cyklicznie. Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do spotkań indywidualnych w przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego, którą prowadzi Marianna Kuper.