OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU              29.03. – 5.04.2020

Lista osób do sprzątania kościoła (25.01. – 15.06.2020)                  Lista osób do sprzątania klasztoru (14.03. – 15.06.2020)

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej. W domu śpiewajmy Gorzkie Żale.

Dzisiaj – ks. Abp Mieczysław Mokrzycki obchodzi urodziny, módlmy się z Pasterzem i za Pasterza w tych trudnych czasach za powierzoną archidiecezję za przyczyną Matki Bożej Ślicznej Gwiazdy miasta Lwowa, św. Jana z Dukli, oraz błogosławionego Jakuba Strzemię i naszych Patronów.

2. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem rządu i przepisów na czas kwarantanny we Mszy Św. może uczestniczyć maksymalnie 10 osób. Prosimy osoby, które przyjdą do kościoła ponadto, by mogły przynajmniej przyjąć Komunię św. i wrócić do domu.

3. Od środy, 1 kwietnia – rozpoczyna się nowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, oraz za wstawiennictwem Sługi Bożego Bernarda Łubieńskiego zanosimy modły za Mościska, by nie przyszła plaga choroby z powodu epidemii i o łaskę zaufania Bogu i Jego Miłosierdziu. W Panu Bogu pokładamy nadzieję. Jesteśmy w Jego rękach, dlatego z wiarą prosimy Go o zmiłowanie. Zachęcamy wszystkich Parafian do gorliwej modlitwy, postu i pokuty. Zawierzamy się też naszej Patronce Matce Bożej Nieustającej Pomocy, której wstawiennictwa przyzywamy, wołając w tym czasie: Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych – módl się za nami!

4. W czwartek, 2 kwietnia – przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować. (Słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie „… Do was zaś, którzy teraz stajecie u boku tych ofiarnych sług Ewangelii i staracie się kontynuować ich misję, mówię: nie lękajcie się! Nie lękajcie się, Chrystus nie obiecuje łatwego życia, ale zawsze zapewnia nam swoją pomoc.
Duc in altum! Wypłyń na głębię! Wypłyń na głębię, lwowski Kościele łaciński! Pan jest z Tobą! Nie lękaj się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze. Z Chrystusem razem odniesiesz zwycięstwo! Odważnie dąż do świętości: w niej kryje się niezawodna obietnica prawdziwego pokoju i trwałego postępu.”) 26.06.2001 r.

5. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W pierwszy czwartek - modlimy się o nowe powołania kapłańskie na potrzeby nowych czasów i zadań.

W czasie epidemii, nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną w pierwszy piątek miesiąca. Ksiądz może przybyć do starszych, chorych, czy umierających na wyraźną prośbę rodziny. Prośbę proszę zgłaszać telefonicznie.

Przez cały dzień, w czwartek podczas adoracji i pierwszy piątek okazja do nawiedzenia kościoła i spowiedzi.

Spowiadamy przed każdą Mszą św., udzielamy Komunii św. indywidualnie, by nie gromadzić większej liczby osób, pojedyncze osoby mogą przyjąć Komunię św. przy nawiedzeniu kościoła.

6. Z uwagi na sytuację panującej epidemii można skorzystać z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Arcybiskup prosi, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.

Z uwagi na istniejącą epidemię nie będzie przed Wielkanocą spowiedzi z zaproszonymi kapłanami.

W tygodniu okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św., połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu.

7. Przyszła niedziela, 5 kwietnia – będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

W przyszłą niedzielę - zmiana tajemnic Żywego Różańca, bez obecności delatorów, każdy z członków niech w tym miesiącu odmawia kolejną, czyli następną, tajemnicę (Jeśli ktoś np. miał Zwiastowanie kolejna Nawiedzenie NMP). W przyszłą niedzielę, Msze św. będą dodatkowe, oprócz niedzielnych, recytowane o 7.30, 9.00, 11.00 (klasztor), 13.00 i 17.00 w parafii.

8. Formuły Komunii duchowej
Mogą być one indywidualne, ukazujące pragnienie i dyspozycję ludzkiej duszy do duchowego zjednoczenia się z Chrystusem eucharystycznym. Kilka przykładów:
1. Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.
2. O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy.
3. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca.
4. Miłuję Cię Jezu już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.
5. Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca.
6. Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Miłuję Cię nade wszystko! Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do duszy mojej.

9. Na Zmartwychwstanie przewidujemy porządek Mszy św. o godz.: 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 i 19.00.

10. Dziękujemy rodzinom za sprzątanie kościołów i prosimy kolejne osoby:
Kościół Parafialny: Janina Hano i Wanda Lirek.
Kościół Klasztorny: Marta Wiącek i Lilia Sadowy.

**************************************************************************************************************************************

Zapowiedzi przedmałżeńskie:

 
Uwaga, do narzeczonych! W sprawie organisty na ślubie, prosimy w odpowiednim czasie umówić się o dacie i godzinie Mszy św. ponieważ może się okazać, że organista wcześniej został zaproszony do innej parafii na ceremonię ślubu.

Kandydatów do Sakramentu Małżeństwa prosimy się zgłaszać do spisywania protokołów przedślubnych, ustalenia daty zapowiedzi i ślubu za 6 miesięcy.
- Spisywanie protokołów przedślubnych, we wtorki, o godzinie 19:00.
Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych odbywa się cyklicznie. Przygotowanie obejmuje cztery spotkania. Ponadto narzeczeni są zobowiązani do spotkań indywidualnych w przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego, którą prowadzi Marianna Kuper.