Ministranci  Cofnij

STUŁA – długi, wąski pas materiału zakładany przez kapłana na szyję pod ornat podczas sprawowania Mszy św. oraz na czas sprawowania posług liturgiczno-duszpasterskich.
Stuła jest znakiem władzy kapłańskiej

KRZYŻ – symbol wiary chrześcijańskiej. Znak zbawienia i zwycięstwa dobra nad złem.

LEKCJONARZ – księga liturgiczna. Zawiera fragmenty z Pisma św. Odczytywane podczas Liturgii Słowa we Mszy św.

AMPUŁKI – naczynia szklane lub metalowe do wina i wody. Używane w czasie Mszy św. a także służące do przechowywania olejów św.

AMBONKA – miejsce wygłaszania Słowa Bożego.

HOSTIA – chleb niekwaszony. Złożony we Mszy św. jako dar ofiarny i przemieniony słowami przeistoczenia w Ciało Jezusa.

Ma kształt krążka – opłatka.

PATENA – naczynie liturgiczne używane we Mszy św. Na patenie znajduje się chleb, który po przeistoczeniu staje się Ciałem Chrystusa.

KIELICH – ozdobne, zazwyczaj drogocenne naczynie używane podczas Mszy św. W kielichu zostaje zmieszane wino z odrobiną wody. W czasie konsekracji kapłan wypowiada nad kielichem słowa przeistoczenia, na mocy których wino staje się Krwią Chrystusa.

OŁTARZ – stół, na którym sprawowana jest Najświętsza Ofiara.

MONSTRANCJA – przedmiot ze szlachetnego metalu (najczęściej złota), w którym umieszczona jest Hostia ukazywana wiernym w czasie nabożeństw lub procesji.