Kapłani  Cofnij


O. Władysław Ziober CSsR + 24.04.2012
Ks. prałat Józef Legowicz
Ks. kanonik Gerard Liryk
Ks. Andrzej Ziober
Ks. Władysław Biszko
Ks. Aleksander Biszko
Ks. Jan Kuc – rok święceń: 2004
Ks. Piotr Burysz
Ks. Tadeusz Legowicz
Ks. Andrzej Hano
O. Stanisław Kawa OFM Conv.
O. Edward Kawa OFM Conv.
O. Andrzej Łabuda CSsR
O. Ludwik Łabuda CSsR
O. Stanisław Nuckowski OFM Conv.