Zobacz zdjęcia…

Rozpoczęliśmy trudne, ale konieczne prace związane z wykonaniem izolacji poziomej, odsoleniem i osuszeniem reszty muru, które pozostały do zrobienia w tym roku. W czasie prac należy zachować szczególną ostrożność. Dziękujemy panom za pracę fizyczną przy kościele. Prosimy też o wspieranie prac podjętych przy kościele swoimi ofiarami, i pracą rąk własnych.