Yearly Archives: 2015

Nowy nuncjusz apostolski na Ukrainie

KOMUNIKAT w języku UA i PL …

Papież mianował nuncjuszem apostolskim na Ukrainie abp. Claudio Gugerottiego. Ten 60-letni włoski duchowny pełnił dotychczas, już od czterech lat, taką samą funkcję na Białorusi.

Nowenna do św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Nowenna …

O św. Katarzynie Aleksandryjskiej

(4.11.2015) Pogrzeb żołnierzy WP poległych w 1939 r.

Zobacz zdjęcia…

 Zobacz film…

(4.11.2015) Pogrzeb żołnierzy WP poległych w walkach o Lwów w 1939 r.

Czytaj więcej …

Pomoc od darczyńców dla mościskiej parafii

Zobacz zdjęcia…

Sprawiedliwość Boża

W Księdze Syracha czytamy: ”(…) Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje,
hojny dar według swej możności!
10 ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca,
i siedemkroć razy więcej odda tobie.
11 Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty,
ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej,
12 ponieważ Pan jest Sędzią,
który nie ma względu na osoby. (…)”
Syr.35,10-12.
[…]

(20.09.2015) Spektakl AS – Puchar Sumienia

Na Synodzie Biskupów – o Rodzinie

Abp Stankiewicz: Komunia dla rozwodników aktem niesprawiedliwości

„Dopuszczenie do Komunii osób żyjących w nowych związkach będzie aktem niesprawiedliwości wobec tych par, które walczą o uratowanie swego małżeństwa i które ogromnym wysiłkiem pozostały sobie wierne. Nikt z nas nie jest przeciwny miłosierdziu dla rozwiedzionych, którzy zawarli nowe związki, czy też wobec homoseksualistów. Nie można jednak wypełniać pojęcia miłosierdzia treścią oderwaną od prawdy, sprawiedliwości, żywej Tradycji Kościoła. Tutaj trzeba pogłębienia” […]

Obraz Matki Bożej Smilańskiej

O Maryjo w smilańskim obrazie cudami wsławiona, niech i mnie umacnia Twoja łaska i obrona…

Obraz Matki Bożej, wsławiony cudami, w miasteczku Smiła (diecezja kijowsko-żytomierska) na Ukrainie, od 1783 roku odbierał cześć w kościele parafialnym. Zaginął po zdewastowaniu kościoła, gdy walczono z religią. Wierna kopia wykonana na podstawie opisu zachowanej broszury autorstwa Zenona Fisz Podalica (1856r.) została wykonana w Bydgoszczy przez siostrę klaryskę w 2015 roku.
Obraz został ofiarowany […]

16.10.15 we Lwowie, monodram „Belfer”

Czytaj więcej…

(29.09.2015) Odpust św. Michała, Zakościele

Zobacz zdjęcia…

Klepsydra – śp. ks. Feliks Folejewski

(20.09.2015) Spektakl „Puchar Sumienia”

Zobacz zdjęcia…

W niedzielę, 20 września 2015 r., w sali teatralnej Narodowego Budynku, w Mościskach odbyła się sztuka pt. „Puchar Sumienia”, wykonana przez zespół AS – Amator Sceny.

Spektakl ten pobudza do zadumy, refleksji nad swoim życiem. Widz utożsamiając się z Januszem, Markiem czy ich matkami, zadaje sobie pytanie: a co ja bym zrobił…? Czy przekreśliłbym wszystkie […]

Zapraszamy na sztukę teatralną

10 września – rocznica śmierci i dzień modlitw o beatyfikację o. B. Łubieńskiego

Biuletyn
Materiały na Dzień Modlitw

W czwartek, 10 września, przypada 82 rocznica śmierci Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego. Dlatego w naszych kościołach, kaplicach i wspólnotach będziemy przeżywać kolejny dzień modlitw o jego beatyfikację. Tym razem warto by uczynić to w sposób bardziej wyraźny. Przesyłam […]

(26.08.2015) Poświęcenie Kopii Obrazu MB ze Śmiły

Zobacz zdjęcia…
Pierwowzór i historia obrazu

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej nastąpiło powitanie i poświęcenie Kopii Obrazu Matki Boskiej ze Śmiły. Obraz został namalowany, aby wznowić kult Matki Bożej czczonej przez lata w mieście Śmiła na Ukrainie. Na prośbę Księdza, który zlecił wykonanie obrazu, […]

Zmiany duchowieństwa w mościskiej parafii

   Metropolita Lwowski ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, dokonał zmian personalnych wsród duchowieństwa archidiecezji, te zmiany dotyczą również kapłanów dekanatu mościskiego.

   Dotychczasowy wikariusz, duszpasterz dzieci i młodzieży w parfii mościskiej, oraz Moderator Ruchu „Światło Życie”, został z dniem 23 sierpnia 2015 skierowany na Studia w Lublinie. Nowym wikariuszem w parafii mościskiej będzie ks. Jan Tymań, dotychczasowy wikariusz księdza dziekana ks. Stanisława Węgrzyńskiego w parafii św. Mikołaja w Pnikucie. […]

Jezus ukazujący się Marii Magdalenie

Święta Maria Magdalena była pierwszą osobą, która ujrzała zmartwychwstałego Jezusa. Pada na kolana, ledwie śmie wznieść oczy w Jego kierunku. W dłoni trzyma jeszcze flakonik z olejami, którymi miała namaścić Jego martwe ciało.

Scenę tę znajdujemy w Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena nie wiedziała początkowo, z kim rozmawia. Poznała Chrystusa dopiero wtedy, gdy zwrócił się do niej po imieniu. Właśnie tę chwilę oglądamy.

Ale na obrazie jest także inna […]

Przynależność do Kościoła

Czytaj więcej…

Porady przedmałżeńskie

Oświadczyny i zaręczyny

Zaręczyny w kościele

(27.06.2015) Odpust MBNP, Sanktuarium w Mościskach

Zobacz zdjęcia…

 Zobacz filmik…

Dnia 27 czerwca, w sobotę, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, obchodziliśmy odpust sanktuaryjny.
Centralna uroczystość, którą tradycyjnie obchodzimy podczas Mszy o godzinie 11:00. Zgromadziła Ona czcicieli koronowanej ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na wspólnej modlitwie uwieńczonej procesją eucharystyczną, z feretronami św. Alfonsa, Matki Bożej, […]

Back to Top