Dokładnie dziś przypada 65-lecie święceń kapłańskich ks. kard. Mariana Jaworskiego. Z okazji jubileuszu zostały wydane jego kazania wygłoszone w latach 1989-1991.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w najbliższą sobotę o godz. 10:30 w bazylice w Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas których jubilat będzie celebrował Mszę św. Dziękczynną za 65 lat kapłaństwa.

Ksiądz kardynał Marian Jaworski w 1945 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Kilka tygodni później, w październiku, na […]