zobacz zdjęcia…

Krzyż Roku Świętego, przekazany młodzieży przez Ojca Świętego Jana Pawła II na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Odkupienia, 22 kwietnia 1984 r., stał się „Krzyżem Młodych”, „Krzyżem Pielgrzymującym”, a po pewnym czasie otrzymał tytuł: „Krzyż Światowych Dni Młodzieży”.

Na Jasnej Górze podczas czuwania modlitewnego, 14 sierpnia 1991 r., Jan Paweł II powiedział: „Pośrodku naszego czuwania […]